Klampiarske prvky odvod.sys.

Prejsť na obsah

Klampiarske prvky odvod.sys.

Klampiari EU
Uverejnený podľa Ján Pokorný v Klampiarske prvky odvod.sys. · 18 Január 2016
Žľab polkruhový

 
Žľab slúži už od pradávna na zachytenie vody na okraji strechy (tzv. odkvapová hrana) a jej odvedenie k zvodovým rúram a odtokom.
 
Klampiarsky žľab prešiel počas času viacerými vylepšeniami. Tieto vylepšenia sa netýkajú len materiálu a povrchovej úpravy odolnej proti poveternostným vplyvom s dlhou životnosťou ,ale hlavne jeho profilu (tvaru). Nový polkruhový žľab má návalok smerom von a jeho priemer je 20-25mm. Takýto profil je omnoho odolnejší a odolá aj väčšej váhe snehu ,prípadne strechára.
Pevnosť celého systému záleží aj od ostatných častí a to hlavne v tomto prípade od žľabových hákov.

Starý typ žľabu sa robil v dĺžke 2m . Kraje rovného plechu sa na okraji opatrili návalkom na oboch stranách smerom do vnútra a potom
sa celý plech z profiloval do polkruhu. Návalky mali priemer cca 8-10mm. Jednotlivé žľaby sa spájali rozklepavacími nitmi a následne sa
zaspájkovali (mäkké spájkovanie). Takýto typ žľabu sa najviac u nás používal od roku 1955 až 1998.
 
Materiál:
 • Pozinkovaný plech
 • Medený plech
 • Titánzinkový plech
 • Hliníkový plech
 • Nerezový plech
 • Farbené plechy
 
 
 
 
Žľab hranatý

 
Žľab slúži už od pradávna na zachytenie vody na okraji strechy (tzv. odkvapová hrana) a jej odvedenie k zvodovým rúram a odtokom.
Hranatý žľab bol najobľúbenejší v rokoch 60-65. Jeho hlavná nevýhoda z technického pohľadu je ,že spodná plocha je vodorovne väčšia ako u polkruhového žľabu. Preto voda, ľad a sneh pôsobia na väčšiu plochu a zvetráva väčšia časť. Horšia situácia nastane ak je hranatý žľab moc blízko steny (rímsy) domu. V tomto prípade nastane korózia zvislej vnútornej steny žľabu skôr ako spodnej.
 
Klampiarsky žľab prešiel počas času viacerými vylepšeniami. Tieto vylepšenia sa netýkajú len materiálu a povrchovej úpravy odolnej proti poveternostným vplyvom s dlhou životnosťou ,ale hlavne jeho profilu (tvaru). Nový polkruhový žľab má návalok smerom von a jeho priemer je 20-25mm. Takýto profil je omnoho odolnejší a odolá aj väčšej váhe snehu ,prípadne strechára.
 
Pevnosť celého systému záleží aj od ostatných častí a to hlavne v tomto prípade od žľabových hákov.
Starý typ žľabu sa robil v dĺžke 2m . Kraje rovného plechu sa na okraji opatrili návalkom na oboch stranách smerom do vnútra a potom
sa celý plech z profiloval do hranatého tvaru. Návalky mali priemer cca 8-10mm. Jednotlivé žľaby sa spájali rozklepavacími nitmi a následne sa zaspájkovali (mäkké spájkovanie). Takýto typ žľabu sa najviac u nás používal od roku 1955 až 1998.
 
Materiál:
 • Pozinkovaný plech
 • Medený plech
 • Titánzinkový plech
 • Hliníkový plech
 • Nerezový plech
 • Farbené plechy
 

 
 
Žľab samrinový

 
Žľab slúži už od pradávna na zachytenie vody na okraji strechy nad odkvapovou hranou a jej odvedenie k zvodovým rúram a odtokom.
Takýto typ je veľmi obľúbený v Rakúsku a Nemecku. Jeho spádovanie je na ploche strechy pri okraji a musí byť omnoho väčšie ako pri pododkvapných žľaboch (polkruhový, hranatý). Jeho nevýhoda je ,že miesto medzi žľabom a odkvapovou hranou musí byť oplechované odkvapovým plechovaním ,ktoré má minimálnu šírku 25cm plus spádovanie. Preto dochádza na okraji strechy odkvapkávaniu vody dole mimo žľabu.  
Klampiarsky žľab prešiel počas času viacerými vylepšeniami. Tieto vylepšenia sa netýkajú len materiálu a povrchovej úpravy odolnej proti poveternostným vplyvom s dlhou životnosťou ,ale hlavne jeho profilu (tvaru). Nový samrinový žľab má návalok smerom von a jeho priemer je 20-25mm. Takýto profil je omnoho odolnejší a odolá aj väčšej váhe snehu ,prípadne strechára.
Pevnosť celého systému záleží aj od ostatných častí a to hlavne v tomto prípade od samrinových žľabových hákov.
Starý typ žľabu sa robil v dĺžke 2m . Kraje rovného plechu sa na okraji opatril návalkom smerom do vnútra a potom
sa celý plech z profiloval do polkruhu. Návalok mal priemer cca 8-10mm. Jednotlivé žľaby sa spájali rozklepavacími nitmi a následne sa
zaspájkovali (mäkké spájkovanie). Takýto typ žľabu sa najviac u nás používal od roku 1955 až 1998.

 
Materiál:
 • Pozinkovaný plech
 • Medený plech
 • Titánzinkový plech
 • Hliníkový plech
 • Nerezový plech
 • Farbené plechy
 
 
Žľabový hák

Je nosnou konštrukciou pre žľaby a ich postupným ohýbaním sa aj vytvára spádovanie.
Pri strechách bez snehových zachytávačov ,práve háky najviac trpia a často dochádza k ich poškodeniu.
Hák musí byť v mieste kde je konštrukcia najsilnejšia. To je väčšinou krokva, trám , železobetónová konštrukcia... Pri šikmých strechách s krokvami musí byť na každej krokve vo vzdialenosti 900-750mm a to aj na rohu a za rohom.
To je najčastejšia chyba a ťažko sa opravuje, keď už je hotová strecha aj s korýtkami na nárožiach.

Materiál:
 • Pozinkovaný plech
 • Medený plech
 • Titánzinkový plech
 • Hliníkový plech
 • Nerezový plech
 • Farbené plechy
Materiál:
 • Pozinkovaný plech
 • Medený plech
 • Titánzinkový plech
 • Hliníkový plech
 • Nerezový plech
 • Farbené plechy- / 5
4952 recenzie
0
0
0
0
0

08 Apr 2016
I like this post, enjoyed this one regards for posting. He removes the greatest ornament of friendship, who takes away from it respect. by Cicero. dcgcfbebdeefakee
09 Apr 2016
Very nice site! cheap goods
11 Apr 2016
1 2 ... Ďalej
Návrat na obsah