Odvodnovacie systémy - Klampiari EU

Prejsť na obsah
Žľab polkruhový
 
 
 
Žľab polkruhový
 
Žľab slúži už od pradávna na zachytenie vody na okraji strechy (tzv. odkvapová hrana) a jej odvedenie k zvodovým rúram a odtokom.
 
Klampiarsky žľab prešiel počas času viacerými vylepšeniami. Tieto vylepšenia sa netýkajú len materiálu a povrchovej úpravy odolnej proti poveternostným vplyvom s dlhou životnosťou ,ale hlavne jeho profilu (tvaru). Nový polkruhový žľab má návalok smerom von a jeho priemer je 20-25mm. Takýto profil je omnoho odolnejší a odolá aj väčšej váhe snehu ,prípadne strechára.
Pevnosť celého systému záleží aj od ostatných častí a to hlavne v tomto prípade od žľabových hákov.

Starý typ žľabu sa robil v dĺžke 2m . Kraje rovného plechu sa na okraji opatrili návalkom na oboch stranách smerom do vnútra a potom
sa celý plech z profiloval do polkruhu. Návalky mali priemer cca 8-10mm. Jednotlivé žľaby sa spájali rozklepavacími nitmi a následne sa
zaspájkovali (mäkké spájkovanie). Takýto typ žľabu sa najviac u nás používal od roku 1955 až 1998.
 
Materiál:
 • Pozinkovaný plech
 • Medený plech
 • Titánzinkový plech
 • Hliníkový plech
 • Nerezový plech
 • Farbené plechy
 
 
 
žľab hranatý
 
Žľab hranatý
 
Žľab slúži už od pradávna na zachytenie vody na okraji strechy (tzv. odkvapová hrana) a jej odvedenie k zvodovým rúram a odtokom.
Hranatý žľab bol najobľúbenejší v rokoch 60-65. Jeho hlavná nevýhoda z technického pohľadu je ,že spodná plocha je vodorovne väčšia ako u polkruhového žľabu. Preto voda, ľad a sneh pôsobia na väčšiu plochu a zvetráva väčšia časť. Horšia situácia nastane ak je hranatý žľab moc blízko steny (rímsy) domu. V tomto prípade nastane korózia zvislej vnútornej steny žľabu skôr ako spodnej.
 
Klampiarsky žľab prešiel počas času viacerými vylepšeniami. Tieto vylepšenia sa netýkajú len materiálu a povrchovej úpravy odolnej proti poveternostným vplyvom s dlhou životnosťou ,ale hlavne jeho profilu (tvaru). Nový polkruhový žľab má návalok smerom von a jeho priemer je 20-25mm. Takýto profil je omnoho odolnejší a odolá aj väčšej váhe snehu ,prípadne strechára.
 
Pevnosť celého systému záleží aj od ostatných častí a to hlavne v tomto prípade od žľabových hákov.
Starý typ žľabu sa robil v dĺžke 2m . Kraje rovného plechu sa na okraji opatrili návalkom na oboch stranách smerom do vnútra a potom
sa celý plech z profiloval do hranatého tvaru. Návalky mali priemer cca 8-10mm. Jednotlivé žľaby sa spájali rozklepavacími nitmi a následne sa zaspájkovali (mäkké spájkovanie). Takýto typ žľabu sa najviac u nás používal od roku 1955 až 1998.
 
Materiál:
 • Pozinkovaný plech
 • Medený plech
 • Titánzinkový plech
 • Hliníkový plech
 • Nerezový plech
 • Farbené plechy
 

 
Žľab samrinový
 
Žľab samrinový
 
Žľab slúži už od pradávna na zachytenie vody na okraji strechy nad odkvapovou hranou a jej odvedenie k zvodovým rúram a odtokom.
Takýto typ je veľmi obľúbený v Rakúsku a Nemecku. Jeho spádovanie je na ploche strechy pri okraji a musí byť omnoho väčšie ako pri pododkvapných žľaboch (polkruhový, hranatý). Jeho nevýhoda je ,že miesto medzi žľabom a odkvapovou hranou musí byť oplechované odkvapovým plechovaním ,ktoré má minimálnu šírku 25cm plus spádovanie. Preto dochádza na okraji strechy odkvapkávaniu vody dole mimo žľabu.  
Klampiarsky žľab prešiel počas času viacerými vylepšeniami. Tieto vylepšenia sa netýkajú len materiálu a povrchovej úpravy odolnej proti poveternostným vplyvom s dlhou životnosťou ,ale hlavne jeho profilu (tvaru). Nový samrinový žľab má návalok smerom von a jeho priemer je 20-25mm. Takýto profil je omnoho odolnejší a odolá aj väčšej váhe snehu ,prípadne strechára.
Pevnosť celého systému záleží aj od ostatných častí a to hlavne v tomto prípade od samrinových žľabových hákov.
Starý typ žľabu sa robil v dĺžke 2m . Kraje rovného plechu sa na okraji opatril návalkom smerom do vnútra a potom
sa celý plech z profiloval do polkruhu. Návalok mal priemer cca 8-10mm. Jednotlivé žľaby sa spájali rozklepavacími nitmi a následne sa
zaspájkovali (mäkké spájkovanie). Takýto typ žľabu sa najviac u nás používal od roku 1955 až 1998.

 
Materiál:
 • Pozinkovaný plech
 • Medený plech
 • Titánzinkový plech
 • Hliníkový plech
 • Nerezový plech
 • Farbené plechy
 
Hák polkruhový
 
Žľabový hák
Je nosnou konštrukciou pre žľaby a ich postupným ohýbaním sa aj vytvára spádovanie.
Pri strechách bez snehových zachytávačov ,práve háky najviac trpia a často dochádza k ich poškodeniu.
Hák musí byť v mieste kde je konštrukcia najsilnejšia. To je väčšinou krokva, trám , železobetónová konštrukcia... Pri šikmých strechách s krokvami musí byť na každej krokve vo vzdialenosti 900-750mm a to aj na rohu a za rohom.
To je najčastejšia chyba a ťažko sa opravuje, keď už je hotová strecha aj s korýtkami na nárožiach.

Materiál:
 • Pozinkovaný plech
 • Medený plech
 • Titánzinkový plech
 • Hliníkový plech
 • Nerezový plech
 • Farbené plechy
Hák samrinový
Hák samrinový
Je nosnou konštrukciou pre žľab samrinový a ich postupným pripevnením nižšie a nižšie sa vytvára spádovanie.
Pri strechách bez snehových zachytávačov ,práve háky najviac trpia a často dochádza k ich poškodeniu.
Hák samrinový má podperu a preto je oveľa pevnejší ako hák pre pododkvapný žľab.
Hák musí byť v mieste kde je konštrukcia najsilnejšia. To je väčšinou krokva, trám , železobetónová konštrukcia... Pri šikmých strechách s krokvami musí byť na každej krokve vo vzdialenosti 900-750mm a to aj na rohu a za rohom.
To je najčastejšia chyba a ťažko sa opravuje, keď už je hotová strecha aj s korýtkami na nárožiach.

Materiál:
 • Pozinkovaný plech
 • Medený plech
 • Titánzinkový plech
 • Hliníkový plech
 • Nerezový plech
 • Farbené plechy
Čelo žľabu polkruhové
Čelo žľabu polkruhové
Používa sa na ukončenie žľabov, a niekedy ak je to technicky možné, na dilatáciu žľabov v najvyššom mieste spádu .
Najspoľahlivejší typ je čelo na nafalcovanie. Čelá s gumovým tesnením a narážacie sa v praxi moc neosvedčili. Jediná výhoda je ich ľahká montáž.

Materiál:
 • Pozinkovaný plech
 • Medený plech
 • Titánzinkový plech
 • Hliníkový plech
 • Nerezový plech
 • Farbené plechy
Čelo žľabu hranaté
Čelo žľabu hranaté
Používa sa na ukončenie žľabov, a niekedy ak je to technicky možné, na dilatáciu žľabov v najvyššom mieste spádu .
Najspoľahlivejší typ je čelo na nafalcovanie. Čelá s gumovým tesnením a narážacie sa v praxi moc neosvedčili. Jediná výhoda je ich ľahká montáž.
Materiál:
 • Pozinkovaný plech
 • Medený plech
 • Titánzinkový plech
 • Hliníkový plech
 • Nerezový plech
 • Farbené plechy
Roh žľabu lisovaný
Roh lisovaný vnútorný a vonkajší
Žľabový roh sa používa na odbočenie žľabu v pravom uhle a následné jeho pokračovanie.
V minulosti sa žľabové rohy spájali cínovaním. Pri menšom zaťažení takéto spoje ľahko praskali ,pretože pri cínovanom rohu sa nachádzajú na jednom mieste až tri spoje na rozsahu cca 40 cm. Väčšia pevnosť sa dosahovala prídavným nitovaním spojov čo je spravidla podmienka kvalitných spojov aj v dnešnej dobe.
V poslednej dobe sme zaznamenali, že niektorí noví výrobcovia začali výrábať falcované a cínovane rohy. Myslím si, že je to spôsobené obmedzenými výrobnými možnosťami výrobcu.

Materiál:
 • Pozinkovaný plech
 • Medený plech
 • Titánzinkový plech
 • Hliníkový plech
 • Nerezový plech
 • Farbené plechy
Kotlík zberný
Kotlík lisovaný
Kotlík slúži na vertikálne napojenie zvodovej rúry na žľab. Pri takomto napojení je možnosť posunu žľabu pri dilatácií.
V kotlíku je možnosť schovať aj dilatačný spoj ,čím sa vyhneme drahým dilatáciám žľabu.  

Materiál:
 • Pozinkovaný plech
 • Medený plech
 • Titánzinkový plech
 • Hliníkový plech
 • Nerezový plech
 • Farbené plechy
Koleno lisované
Koleno lisované
Kolená slúžia na usmernenie vody v uhloch 72° a 45°. Existuje veľa typov a prevedení. Najspoľahlivejšie a overené časom sú lisované so zváraným spojom. S falcovaným spojom sú tiež dobré ,ale majú pár nevýhod oproti zváraným.
Je zaujímavé sledovať vývoj typov a rozdielnych prevedení v každej krajne. Napríklad v Maďarsku je dosť rozšírený harmonikový typ, ktorý sa mne osobne zdá byť moc nepraktický a neestetický.
V Egypte žľaby a vôbec celý klampiarsky systém vôbec nepoužívajú.

Materiál:
 • Pozinkovaný plech
 • Medený plech
 • Titánzinkový plech
 • Hliníkový plech
 • Nerezový plech
 • Farbené plechy
Zvodová rúra
Zvodová rúra
Zvodová rúra zvádza vodu od žľabu smerom dole k KG zbernému košu ,alebo do trativodu. Prípadne sa necháva voľne vytekať na okolitý terén. Najslabším miestom zvodovej rúry je spoj zakrúženého plechu. Pri ušľachtilých materiáloch sa spoj zvára plazmou a tak vzniká naozaj kvalitná zvodová rúra. Pri ostatných materiáloch sa robí falcovaný spoj ,ktorý by sa mal umiestňovať smerom dozadu k stene, aby ho nebolo vidieť. Ak sa zvod upchá a zamrzne, spravidla roztrhne rúru vo falci. Takúto rúru treba vymeniť za novú.

Materiál:
 • Pozinkovaný plech
 • Medený plech
 • Titánzinkový plech
 • Hliníkový plech
 • Nerezový plech
 • Farbené plechy
Objímka lisovaná
Objímka lisovaná
Objímka slúži na pripevnenie zvodovej rúry k stene budovy. Dĺžka hrotu záleží od hrúbky tepelnej izolácií objektu.

Materiál:
 • Pozinkovaný plech
 • Medený plech
 • Titánzinkový plech
 • Hliníkový plech
 • Nerezový plech
 • Farbené plechy
Zachytávač nečistôt
Zachytávač nečistôt
Zachytávač nečistôt sa vkladá do žľabu v mieste kotlíka na zachytenie nečistôt, ktoré by mohli ucpať zvodovú rúru.
Pri použití zachytávača je potrebné aspoň dva krát ročne kontrolovať úroveň znečistenia.
Materiál:
 • Pozinkovaný plech
 • Medený plech
 • Titánzinkový plech
 • Hliníkový plech
 • Nerezový plech
 • Farbené plechy
Zachytávač vody do sudu
Zachytavač vody
Pomocou zachytávača vody (výklopky do sudu) je možné regulovať vodu .
Pri uzavretom stave voda prúdi mimo nádrž, pri otvorenom sa voda zachytáva.
Materiál:
 • Pozinkovaný plech
 • Medený plech
 • Titánzinkový plech
 • Hliníkový plech
 • Nerezový plech
 • Farbené plechy
Návrat na obsah